توانمندی‌ها در بخش تولید و تأمین برق

مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی
مطالعات امکان‌سنجی و ارزیابی و تعیین انتخاب ساختگاه
خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی آماده سازی ساختگاه
طراحی مقدماتی و تهیه مشخصات فنی واسناد مناقصه
همکاری با کارفرما در برگزاری مناقصات و مذاکرات قراردادی
ارزیابی فنی و مالی پیشنهادات در مناقصات

توانمندی‌ها در بخش تولید و تأمین برق

انتقال نیرو

مطالعات اولیه و امکان سنجی
طراحی مفهومی و پایه
تهیه مشخصات فنی و اسناد مناقصه
طراحی تفصیلی
ارزیابی پیمانکار
کنترل و بازبینی مدارک
نظارت بر خرید و عملیات اجرایی
نظارت بر راه‌اندازی و بهره‌برداری

انتقال نیرو

توزیع نیرو

طراحی پایه و تفصیلی شبکه های توزیع شهری و صنعتی
تهیه و تدوین طرح های جامع توزیع و طرح های مکانیزاسیون
تهیه و تدوین طرح های کاهش تلفات
مدیریت طرح
تهیه مشخصات فنی و اسناد مناقصه
ارزیابی پیمانکار
کنترل و بازبینی مدارک
نظارت بر خرید و عملیات اجرایی
نظارت بر بهره‌برداری شبکه های توزیع

توزیع نیرو

بهینه سازی انرژی

طراحی پایه و تفصیلی ساختمان ها و سازه های صنعتی، مسکونی، راه ها و ....
تهیه اسناد مناقصه، متره و برآورد
ارزیابی پیمانکاران
نظارت عالیه و کارکاهی
کنترل و بازبینی مدارک
مدیریت طرح
پروژه های نقشه برداری و ژئوتکنیک
مقاوم سازی

بهینه سازی انرژی

شرکت مهندسی و مدیریت طرح مهانیر طوس

طراحی، مهندسی، مشاوره و نظارت پروژه های احداث و توسعه پست ها و خطوط انتقال نیرو، شبکه های توزیع نیروی برق، احداث تأسیسات دیسپاچینگ و مخابرات نیرو در شبکه های توزیع ، فوق توزیع و انتقال نیرو و صنایع بزرگ ، احداث شبکه و تأسیسات برقرسانی به کارخانه های صنعتی بزرگ، اتوماسیون، انرژی های تجدید پذیر

فعالیت های شرکت

-مطالعات و ارائه طرح توجیهی فنی و اقتصادی
-مطالعات امکانسنجی و تعیین محل
-طراحی مقدماتی، تهیه مشخصات فنی و تهیه اسناد مناقصه
-انجام تشریفات مناقصه، بررسی و ارزیابی فنی و مالی، انتخاب پیمانکار، مذاکرات قراردادی و تهیه اسناد فنی و قراردادی

فعالیت های شرکت

-مطالعات و ارائه طرح توجیهی فنی و اقتصادی
-مطالعات امکانسنجی و تعیین محل
-طراحی مقدماتی، تهیه مشخصات فنی و تهیه اسناد مناقصه
-انجام تشریفات مناقصه، بررسی و ارزیابی فنی و مالی، انتخاب پیمانکار، مذاکرات قراردادی و تهیه اسناد فنی و قراردادی

- طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی، بررسی و کنترل طراحی و نظارت عالی بر کارهای اجرایی
- مدیریت، برنامهریزی و کنترل پروژه
- بازرسی فنی ساخت و آزمایش تجهیزات در کارخانجات سازنده
- نظارت کارگاهی بر اجرای کارهای ساختمان، نصب، تست و راهاندازی تا مرحله تحویل قطعی
- ارائه خدمات مهندسی در دوران بهرهبرداری و بهینهسازی تأسیسات نیروگاهی و صنایع

- طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی، بررسی و کنترل طراحی و نظارت عالی بر کارهای اجرایی
- مدیریت، برنامهریزی و کنترل پروژه
- بازرسی فنی ساخت و آزمایش تجهیزات در کارخانجات سازنده
- نظارت کارگاهی بر اجرای کارهای ساختمان، نصب، تست و راهاندازی تا مرحله تحویل قطعی
- ارائه خدمات مهندسی در دوران بهرهبرداری و بهینهسازی تأسیسات نیروگاهی و صنایع

دیسپاچینگ

برای کنترل هر شبکه قدرت نیاز به یک سیستم دیسپاچینگ وجود دارد تا راهبری سیسـتم قـدرت را انجـام دهـد. بـه علت حیاتی بودن حفظ شبکه قدرت سیستم کنترل آن بایستی دارای قابلیت اطمینان بسیار بالا بوده و احتمال وقـوع خرابی در آن ناچیز باشد و همچنین اطلاعات به‌سرعت بین مراکز و تجهیزات شـبکه منتقـل شـود. امـروزه پیچیـدگی و گسترش شبکه‌های قدرت به حدی رسیده است که کنترل با یک مرکز ممکن نبوده و چندین مرکز کنترل بـرای ایـن کار در نظر گرفته می‌شوند.

دیسپاچینگ

برای کنترل هر شبکه قدرت نیاز به یک سیستم دیسپاچینگ وجود دارد تا راهبری سیسـتم قـدرت را انجـام دهـد. بـه علت حیاتی بودن حفظ شبکه قدرت سیستم کنترل آن بایستی دارای قابلیت اطمینان بسیار بالا بوده و احتمال وقـوع خرابی در آن ناچیز باشد و همچنین اطلاعات به‌سرعت بین مراکز و تجهیزات شـبکه منتقـل شـود. امـروزه پیچیـدگی و گسترش شبکه‌های قدرت به حدی رسیده است که کنترل با یک مرکز ممکن نبوده و چندین مرکز کنترل بـرای ایـن کار در نظر گرفته می‌شوند.

بهره وری انرژی

بهره وری انرژی را می توان بصورت راهکاری برای کاهش مصرف انرژی یا انجام فرآیند هایی جهت کاهش هدر رفت انرژی چه بصورت الکتریکی و یا بصورت حرارتی تعریف کرد. روزانه در منازل، ادارات و صنایع انرژی زیادی بصورت تلفات هدر می رود. با صرفه جویی این میزان انرژی می توان در هزینه های جاری بطور چشم گیر تری صرفه جویی نمود.

خطوط انتقال نیرو

در شبکه‌های برق رسانی برای انتقال انرژی تولیدی نیروگاه‌ها به مراکز مصرف، ایجاد ارتباط بین استان‌ها یا مراکز مهم مصرف با هدف افزایش قابلیت اطمینان برق رسانی یا دلایل متعدد دیگر از خطوط انتقال نیرو استفاده می‌شود.

پست کاهنده

پست‌های کاهنده، ولتاژ خط انتقال را به مقداری کاهش می‌دهند که در دسته فوق توزیع قرار می‌گیرد.

پست افزاینده

پست افزاینده ولتاژ ژنراتورها (معمولاً در نیروگاه‌ها) را بالا می‌برند تا انتقال توان به صورت مؤثر انجام شود.

پست‌ انتقال

پست‌های انتقال خطوط انتقال را در شبکه‌ای با چندین ارتباط موازی متصل می‌کنند، به گونه‌ای که توان به سادگی از بخش تولید در فواصل طولانی به هر مصرف‌کننده‌ای منتقل شود. سطح ولتاژ خطوط انتقال برق ایران ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت است.

پست برق

پست برق (Electrical Substation) بخش کلیدی سیستم‌های تولید، انتقال و توزیع برق است. پست برق، در صورت نیاز، ولتاژ را به سطوح بالاتر یا پایین‌تر تغییر می‌دهد و در انتقال تا توزیع توان الکتریکی از نیروگاه‌ها تا مراکز مصرف نقش بسیار مهمی دارد.

پست‌ سوئیچینگ

دسته دیگری از پست‌های برق به نام پست‌های سوئیچینگ یا کلیدزنی (Switching Substation) وجود دارند که در آن‌ها ترانسفورماتور وجود نداشته و سطح ولتاژ تغییر نمی‌کند. وظیفه پست کلیدزنی، ارتباط خطوط مختلف شبکه با یکدیگر است.

پست فوق توزیع

وظیفه یک پست فوق توزیع، کاهش ولتاژ از سطح انتقال به سطح فوق توزیع است. سطوح ولتاژ فوق توزیع، ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت است.